fbpx Skip to content

דיג בריבוע: ניצול דגי בר כ"מספוא" בתעשיית הסלמון

כדי "לייצר" 1 ק"ג דג סלמון, נחוץ להאכיל אותו ב-2–5 ק"ג דגי בר לפחות | לכן 50-80% מתפוקת שמן הדגים העולמי משמשת לפיטום דגי סלמון בכלובים | זאת, בזמן שדיג-יתר מאיים לחסל את החיים בים תוך שני עשורים וחצי

לפיטום סלמון אחד דרושים 350 דגי בר

סלמונים הם דגים טורפים. במהלך השנתיים שהם מוחזקים בכלובי הפיטום הם מואבסים בעיקר בדגי ים. גידול סלמונים בדומה לגידול כל בעל חיים הוא הליך בזבזני. מעריכים כי נחוצים 2.7-5.6 קילוגרמים של דגי בר כדי "לייצר" 1 ק"ג סלמון.

לפי הערכת ארגון CIWF, פיטום דג סלמון אחד בכלובי התעשייה כרוך בהרג של 150 עד 350 דגי בר (ראו הערה 22 כאן). מספר זה כולל אך ורק את הדגים המשמשים כמזון לסלמון בכלובים - ולא את יצורי הבר שנפגעים כתוצאה מהזיהום, הטפילים והמחלות שמפיצים כלובי הסלמון, או את חיות הבר שנמשכות לכלובים ונורות למוות.

כמו פיטום של "חיות משק" ביבשה - פרות, חזירים, תרנגולים - ביבולים צמחיים, גם פיטום דגי סלמון בדגי בר (ש-90% מהם שייכים למינים הנצרכים גם על ידי בני אדם ישירות) הוא תהליך בזבזני מאוד במשאבים. כיום, סלמון מכלובים לא מהווה אלטרנטיבה לדיג של דגי בר, משום שייצורו כרוך דווקא בהרבה יותר דיג מאשר צריכה של דגי ים! ככל שתעשיית כלובי הסלמון מתרחבת, היא צורכת עוד ועוד דגי בר, זאת בשעה ש-75% מאזורי הדגה המנוטרים בעולם קרובים ל"ניצול-יתר" (שיגרום להתמוטטות האוכלוסייה) או עברו אותו.

בתעשייה מוזנים דגי הסלמון בכופתיות של מזון מעובד המכיל קמח דגים ושמן דגים לצד חיטה, סויה, קמח נוצות ולעתים שמן צמחי. בהיותם קרניבורים, דגי האלתית לא מעכלים היטב פחמימות מצמחים ומשתמשים בשומנים במקום בפחמימות כמקור אנרגיה ראשוני. נעשים ניסיונות רבים בהזנת דגי סלמון בחלבונים ושומנים מצמחים, חרקים ואצות, ופותחו משטרי תזונה המאפשרים לפטם אותם ללא רכיבי דגים כלל. עם זאת, צורות התזונה הללו עדיין נחשבות בלתי משתלמות מבחינה מסחרית-כלכלית.

דגי סלמון בכלובים מוזנים גם בקרטנואידים אסטקסנטין וקנתקסנטין, כדי שצבע בשרם ידמה לזה המוכר מדגי הבר, ורוד-כתום, שמקבלים את צבעם מתזונתם הטבעית (סרטנים, שמקבלים את צבעם מאכילת אצות אדומות).

דג סלמון - כל מה שצריך לדעת