גרף זינוק בשימוש בדגי נקאי בתעשיית הסלמון בנורבגיה מתורגם

גרף המציג עלייה דרמטית וחדה מאוד משנת 2007 בשימוש בדגי נקאי בתעשיית הסלמון הנורבגית